Home » הכל » אופציות עבור פינוי שוכר

אופציות עבור פינוי שוכר

אופציות עבור פינוי שוכר

פינוי שוכר הוא תהליך מורכב שיכול להתבצע במספר דרכים.

הסיבה לבצע את הפינוי קשורה בדרך כלל לסירוב של החוזה לכבד את חוזה השכירות.

שוכר שאינו מכבד את חוזה השכירות גורם למשכיר לשאת בהוצאות בלתי רצויות של אלפי שקלים בחודש.

ההוצאות נובעות מכך שהשוכר לא משלם את דמי השכירות ומזה שהמשכיר לא יכול למצוא דייר חדש.

בנוסף, יש לקחת בחשבון שהחוק בישראל מגן על השוכר ולא מאפשר את הפינוי שלו ללא צו בית משפט ולפני פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

המשמעות היא שלכל אורך התהליך המשפטי של פינוי שוכר אמור המשכיר לשאת לבד בהוצאות.

כאן נכנסת לתמונה המעורבות של עורך דין.

עורך דין שמתמחה בנושאים כמו כינוס נכסים, פשיטת רגל וכמובן פינוי שוכר יכול לסייע לבעל הנכס.

הסיוע בא לידי ביטוי בדמות ייעוץ משפטי ובהתנהלות מול בתי המשפט.

עורך הדין גם מכיר את האופציות השונות של פינוי שוכר והוא יכול לעזור למשכיר להחליט באיזו מהן לבחור.

ברוב חוזי השכירות מותנית ההשכרה בהעמדת ערבויות.

המשכיר יכול להחליט האם לדרוש מהשוכר ערבות בנקאית או שטר חוב חתום על ידי שני ערבים.

ערבות בנקאית עדיפה כי היא מאפשרת למשכיר לפנות ישירות אל הבנק כדי לממש את דמי הערבות.

לעומת זאת, שטר חוב חתום על ידי שני ערבים מחייב פניה לערבים עצמם במקרה של הפרת חוזה שכירות מצד השוכר.

את הפניה לערבים כפי שחתומים על שטר החוב יש לבצע על בסיס מכתב התראה.

מכתב התראה על פינוי שוכר חייב להיות חתום על ידי עורך דין בשביל להפוך לקביל בבית משפט.

את מכתב ההתראה מוציאים לערבים החתומים על שטר החוב כדי להלחיץ אותם.

הציפיה היא שהערבים לא ירצו להסתבך בגלל שהשוכר לא מוכן לכבד את חוזה השכירות, ולכן הם יפעלו כדי שהוא יפנה את הדירה מרצונו.

במידה וזה עדיין לא קורה, ניתן לפנות במקביל לערבים אל בית המשפט.

את הפניה הזו מבצעים באמצעות הגשת תביעה כנגד פינוי דייר ולאור התקנות החדשות שאותן מכירים עורכי הדין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*