Home » אדריכלות » הבדלים בין פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי הארץ

הבדלים בין פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי הארץ

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אמורה להתבצע ללא הבדלים בין אזורים גאוגרפיים.

כפי שאפשר להבין מהשם שלה, תמ"א 38 מיועדת לחיזוק של כל סוגי המבנים והיא מכירה בכך שהסכנה לרעידות אדמה תקפה בצפון, במרכז ובדרום.

בפועל, יש הבדלים משמעותיים בין הסיכוי ליישם את הפרויקט בכל אזור בארץ.

ההבדל העיקרי נובע מהתנהלות שונה של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה היא הגורם המרכזי שמוסמך לאשר או לסרב ליזמים לבצע תמ"א 38 בבניינים מסוימים.

הבעיה היא שיש אזורים שבהם הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מאשרת פרויקטים בתדירות גבוהה, לעומת אזורים שבהם האישור מסורבל ונמשך זמן רב יותר.

השיקולים של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

השיקולים שמנחים את נציגי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לא תמיד אחידים והם עלולים לבלבל את היזמים והמשקיעים.

יתרה על כך, בחלק מהערים בישראל ישנה נטייה לאשר תמ"א 38 כחלק ממאמץ רחב יותר של התחדשות עירונית.

לעומת זאת, בערים אחרות אין שום אינטרס לבצע התחדשות עירונית וגם התושבים עצמם לא תומכים במהלך.

זה משפיע על ראש העיר ועל הסיכוי שבוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יאשרו מהלכים מן הסוג הזה.

מה הקשר בין שכיחות הפרויקט לבין ערך הנדל"ן בכל עיר?

סיבה נוספת להבדלים בין תמ"א 38 ברחבי הארץ קשורה לתועלת הכספית שאותה אפשר להפיק מתוך הפרויקט.

בכל אזור בארץ יש פוטנציאל רווח שונה וזה משפיע על מערכת השיקולים של היזמים, המשקיעים ואפילו בעלי הדירות בעצמם.

הדוגמא הכי טובה לכך היא ההבדלים בין תמ"א 38 במרכז הארץ ובגוש דן לבין פרויקטים דומים בפריפריה.

מבחינת יזמים ומשקיעים בגוש דן, פרויקט של תמ"א 38 הוא דרך מעולה להפיק רווח כספי גבוה.

הבעיה מתחילה מחוץ לגוש דן ובאזורים שבהם ערך הנדל"ן נמוך.

כאשר ערך הנדל"ן נמוך ואין ביקוש לדירות, יורד הסיכוי לכך שיזמים ירצו לקחת על עצמם את הסיכון של פרויקט תמ"א 38.

הסכנה בכך היא שאותם אזורים שבהם לא מבוצע הפרויקט נמצאים בשכיחות גבוהה יותר לסבול מנזקים במקרים של רעידות אדמה חמורות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*