Home » Uncategorized » הרחבה קהילתית למען הגדלת היישוב

הרחבה קהילתית למען הגדלת היישוב

הרחבה קהילתית למען הגדלת היישוב

לכל אחד מאיתנו יצא להגיע לנגב, לשומרון או למקומות מסוימים בצפון להביט על מרחבים ענקיים שיכו לים לאכלס כל כך הרבה אנשים ולחשוב שלעולם לא יהיה פיצוץ אוכלוסין במדינה. למרות שזה נראה טוב ויפה, יש הרבה אזורים שלא ניתנים ליישוב, לפחות לא בעשרות השנים הבאות, וכשרוצים להרחיב קהילה מסוימת היא מתבצעת ליד קהילה שקיימת וכך הגדילה כמעט תמיד תוך רצף טריטוריאלי מסוים.

הרחבות קהילתיות הן הדרך להגדיל קהילות מסוימות שיכולות להיות בערים, ביישובים או בקיבוצים. ברוב המקרים שמוזכרות הרחבות קהילתיות מדובר על קיבוצים.

כיצד מתקבלים לגור בקיבוץ?

הרחבות קהילתיות פותחות את האפשרות לאנשים רבים להיכנס לקיבוץ ולהיות חלק ממנו הרחבות קהילתיות נפוצות מאוד בעיקר ביישובים קטנים או בקיבוצים אך למעשה הקמת שכונות שלמות מתבצעת בהחלטות עירייה כשיש מספיק ביקוש וכמובן יזם שיניע את הפעולה.

בכל מה שקשור לקיבוץ, יש צורך לעבור ועדת קבלה לפני שיקבלו אתכם אל הקהילה הזו.

למרות שהרחבות קהילתיות ברובן חיוביות, יש חסרונות בעיקר כשבוחרים אנשים שלא הולמים את רוח המקום וכך ועדת הקבלה הופכת לעניין מרכזי בחייו של המבקש לעבור לקיבוץ.

האם חייבים לעבור ועדת קבלה?

גם בהרחבות קהילתיות שאמורות לעודד אנשים רבים להצטרף לקיבוץ, יש מקרים בהם אין צורך לעבור ועדת קבלה וניתן להיכנס לדירה בקיבוץ בתהליך הרבה יותר קצר.

כאשר הדירה בקיבוץ מתקבלת מכוח הירושה אין צורך לעבור שום ועדת קבלה כיוון שזהו נכס של המשפחה בעצמה ואי אפשר להגיד לאותו אדם שהוא לא יכול להתגורר שם.

גם בהשכרת דירה לתקופת זמן של פחות מחמש שנים אין צורך בוועדת קבלה גם כשמדובר בדירות שהוקמו בהרחבות קהילתיות באותה מועצה אזורית.

האם ועדת קבלה היא דבר חוקי?

כשמחליטים לבצע הרחבות קהילתיות בקיבוצים שונים יש צורך לשמור על אופי המקום ופעמים רבות נשמעת ביקורת על וועדות הקבלה שמקיימים הקיבוצים.

יש האשמות על אפליה בקרב עדות או על רגע דתי כאשר לא תמיד דתיים יתקבלו בברכה בקיבוץ חילוני ולמרות שהדבר יוצר פילוג מסוים אפשר להבין שאותו קיבוץ מעוניין לשמור על האופי שלו ועל שגרת החיים רגילה שלו.

למחלוקת יש כמה צדדים כאשר עד היום ועדות קבלה ברובן לא עוברות על החוק ומקבלות את מי שמתאים לרוח הקיבוץ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*