Home » פיננסים » חברות ייעוץ ארגוני לעסקים קטנים

חברות ייעוץ ארגוני לעסקים קטנים

עד לפני מספר שנים הצליחו רק בעלי עסקים גדולים ליהנות מהיתרונות של חברות ייעוץ ארגוני.

עם זאת, כיום כבר ברור שגם עסקים קטנים צריכים לקבל שירותים מן הסוג הזה.

למעשה, דווקא עסקים קטנים זקוקים לשירותי ייעוץ ארגוני הרבה יותר מאשר עסקים גדולים.

הסיבה לכך היא שכל שינוי בשיטת העבודה של עסקים קטנים שווה עבורם הרבה מאוד כסף.

השינוי הוא תוצאה של בדיקת שיטת העבודה בעסק הקטן והשוואה שלה עם שיטות אחרות.

את ההשוואה בין שיטות עבודה ניתן לבצע רק בליווי חברות ייעוץ ארגוני.

איך חברות ייעוץ ארגוני עוזרות לבעלי עסקים קטנים?

שלבי העבודה מול חברות ייעוץ ארגוני עוזרים מאוד לבעלי עסקים קטנים.

בשלב הראשון מגיעים נציגים של חברות ייעוץ ארגוני לעסק הקטן כדי לראות כיצד הוא עובד.

באמצעות ביקור בעסק הקטן ניתן לחשוף כשלים שלו ומצד שני גם לבדוק מה החוזקות.

לעסק קטן יש פריבילגיה מסוימת כי הוא יכול להשתנות במהירות, אך עליו לזהות קודם כל באיזה תחומים להתמקד.

כאן נכנסים לתמונה שירותי הייעוץ שניתנים על ידי חברות שונות בכל רחבי הארץ.

בשלב השני מוגש דוח ממצאים מסודר של חברות ייעוץ ארגוני.

באמצעות דוח הממצאים יכולים בעלי עסקים קטנים לקבוע את התקציב הנדרש לביצוע השינויים המבוקשים.

דוח הממצאים משמש בעלי עסקים קטנים לתכנון התקציב לטווח הקצר והארוך.

בטווח הקצר הוא מסייע להם להתייעל על ידי החלפת עובדים או שינויי מחירים, בעוד בטווח הארוך הוא משפיע על חישוב תזרים המזומנים.

כמה עולים שירותי חברות ייעוץ ארגוני?

המגבלה היחידה שמפרידה בין בעלי עסקים קטנים לבין היתרונות של שירותי ייעוץ ארגוני היא המחיר.

העלות הכספית של שירותי ייעוץ ארגוני לא תמיד עולה בקנה אחד עם התקציב של בעלי עסקים קטנים.

הפתרון למקרים שבהם קיים פער בין עלות השירות לבין תקציב העסק הוא לברר לגבי מימון חיצוני.

כמו כן, ניתן להתייעץ עם רואה חשבון לגבי רישום שירותי חברות ייעוץ ארגוני כהוצאה מוכרת.

הרישום כהוצאה מוכרת מצמצם את חבות המס של העסק הקטן וכך למעשה מפחית את עלויות הייעוץ הארגוני.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*