Home » אדריכלות » מה עושה קבוצת אדלר?

מה עושה קבוצת אדלר?

קבוצת אדלר מתמחה בפרויקטים בענף הבנייה ובעיקר בתחום של התחדשות עירונית.

התחום של התחדשות עירונית כולל כיום שורה ארוכה של פרויקטים שונים.

הפרויקט המוכר ביותר בתחום של התחדשות עירונית הוא כמובן תמ"א 38.

זו למעשה תכנית מתאר ארצית שמטרתה לעודד, לסייע ולתרום לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה משנה בצורה דרמטית את פני הערים והנכסים.

מצד שני, לא כל האנשים מודעים לזכויות שלהם במסגרת תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

יתרה על כך, יש בעלי נכסים שלא מתייעצים עם אנשי מקצוע ולכן מתעכבים במימוש תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

כאן נכנסים לתמונה המומחים של קבוצת אדלר ואמורים לסייע ללקוחות, לבעלי הנכסים, ליזמים ולקבלן.

האינטרס המשותף של המעורבים בהתחדשות עירונית

עד לפני מספר שנים נהוג היה לראות בתכניות של התחדשות עירונית כמשהו שמייצג את האינטרסים של הקבלן בלבד.

כיום כבר ברור שלהתחדשות עירונית יש יתרונות עבור כל הגורמים המעורבים.

כך למשל בעזרת שירותי הייעוץ של קבוצת אדלר יכולים בעלי נכסים שעוברים פרויקט של התחדשות עירונית להעלות את ערך הדירה או הבית שלהם בעשרות אחוזים.

במקביל, יזמים מתייעצים עם קבוצת אדלר כדי  לברר לגבי פרויקטים רלוונטיים של התחדשות עירונית.

המטרה של אותם יזמים היא לבדוק באיזה בניינים אפשר ליישם את תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

יזמים שמזהים מוקדם את הפוטנציאל של בניינים מסוימים בכל הנוגע לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה יכולים להפיק תשואה גבוהה.

קבוצת אדלר ושיתוף פעולה עם הדיירים

ההצלחה של קבוצת אדלר נובעת מהאופן שבו נציגיה משתפים פעולה עם הדיירים.

בסופו של דבר, הדיירים שהם בעלי הנכסים קובעים באיזה קצב תיושם תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

דיירים ובעלי נכסים שלא מבינים את המשמעות של התכנית עלולים לעכב את הפרויקט ולהוריד לטמיון השקעה של זמן ומשאבים.

מנגד, אנשי מקצוע מטעם קבוצת אדלר יכולים ללוות את הדיירים ולהסביר להם על תהליך הבנייה והשיפוצים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*