Home » הכל » מהי תחזית תזרים מזומנים?

מהי תחזית תזרים מזומנים?

מהי תחזית תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים משפיע באופן ישיר על ההצלחה או הכישלון של העסק.

התזרים הוא למעשה הכלי העיקרי שעומד לרשות בעלי עסקים בהתנהלות השוטפת.

בעזרת תחזית תזרים מזומנים ניתן לדעת מה תהיה זרימת המוזמנים אל העסק וממנו החוצה במהלך תקופה מסוימת.

התקופה מוגדרת על ידי בעל העסק והיא עשויה להשתנות בהתאם לפרמטרים מסוימים.

תחזית תזרים מזומנים לשלבים הראשונים של הקמת עסק חדש שונה מתחזית לעסק קיים, למשל.

בנוסף, בעזרת תחזית תזרים מזומנים ניתן לנהל באופן פיננסי את ההתנהלות מול עובדים, ספקים ונותני שירות.

השאלה היחידה היא כיצד מבצעים תחזית מן הסוג הזה ולאיזה שיקולים כדאי להתייחס.

המלצות על תחזית תזרים מזומנים

מומלץ להכין תחזית לתקופה של חצי שנה עד שנה ולבצע אותה בפילוח לפי חודשים.

אפשרות אחרת היא לבצע את הפילוח לפי שבועות או אפילו ימים בודדים, במידה והמצב מחייב זאת.

השלב הראשון בתזרים הוא הערכה של התקבולים הצפויים.

על מנת להעריך את התקבולים הצפויים עבור העסק יש לבצע ניתוח הכנסות עד למועד הקיים ולאחר מכן להעריך את ההכנסות להמשך.

במסגרת הערכת הכנסות כדאי להתייחס לשינויים בפרמטרים מסוימים כמו פעילות העסק, רמת התחרות, מצב הלקוח וכן הלאה.

בשלב השני מבצעים הערכה של התשלומים הצפויים.

גם כאן משתמשים בנתונים מהעבר ומנסים לנצל אותם בשביל לבנות תחזית תזרים מזומנים אמינה.

תמיד עדיף לנתח את תשלומי העסק לפי הוצאות ולמפות אותן בחלוקה להוצאות קבועות ומשתנות.

בשלב השלישי מעריכים את ההשקעות הנדרשות ואת המזומן לביצוע שלהן.

במידה וצפויות השקעות מאסיביות מסוימות, יש לכלול את סכומי ההשקעה בתוך תחזית תזרים מזומנים.

אינטגרציה בין הנתונים

בשלבים הבאים ניתן לעבור לנתונים על פירעון הלוואות צפויות ולהתייחס גם לניתוח המצב הכספי ביום הבדיקה.

הניתוח של המצב הכספי ביום הבדיקה חיוני לטובת תחזית תזרים מזומנים.

רק על בסיס כל האמור לעיל ניתן לבצע אינטגרציה של הנתונים ולדעת מה התחזית המדויקת.

הכנת התזרים היא חלק מתכנית פיננסית של כל עסק.

בעזרת התזרים ניתן להימנע מהוצאות מיותרות ולשמור על איזון בין ההכנסות וההוצאות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*