Home » משפחה

משפחה

עוגת בת מצווה כשרה לשדרוג האירוע המשפחתי

אירועי בת מצווה מתאפיינים במעורבות גבוהה של המשפחה. מעורבות המשפחה יכולה לבוא לידי ביטוי בבחירת האולם, בהכנת רשימת המוזמנים וגם במחשבה על התפריט הקולינרי. כחלק מהמחשבה על התפריט הקולינרי רצוי להתייחס במלוא הרצינות לנושא של העוגה. בניגוד לאירועים פרטיים אחרים, בת מצווה היא מטבע הדברים אירוע שבו חוגגים את העובדה שהילדה גדלה בשנה. כתוצאה מהאמור לעיל, אירועי בת מצווה משלבים ...

Read More »