Home » פיננסים

פיננסים

חברות ייעוץ ארגוני לעסקים קטנים

עד לפני מספר שנים הצליחו רק בעלי עסקים גדולים ליהנות מהיתרונות של חברות ייעוץ ארגוני. עם זאת, כיום כבר ברור שגם עסקים קטנים צריכים לקבל שירותים מן הסוג הזה. למעשה, דווקא עסקים קטנים זקוקים לשירותי ייעוץ ארגוני הרבה יותר מאשר עסקים גדולים. הסיבה לכך היא שכל שינוי בשיטת העבודה של עסקים קטנים שווה עבורם הרבה מאוד כסף. השינוי הוא תוצאה ...

Read More »

מהי תחזית תזרים מזומנים?

מצוקה תזרימית, נתוני הוצאות תפעוליות, נתונים תפעוליים, תחזית תזרים מזומנים, ניהול תזרים מזומנים

מהי תחזית תזרים מזומנים? תזרים מזומנים משפיע באופן ישיר על ההצלחה או הכישלון של העסק. התזרים הוא למעשה הכלי העיקרי שעומד לרשות בעלי עסקים בהתנהלות השוטפת. בעזרת תחזית תזרים מזומנים ניתן לדעת מה תהיה זרימת המוזמנים אל העסק וממנו החוצה במהלך תקופה מסוימת. התקופה מוגדרת על ידי בעל העסק והיא עשויה להשתנות בהתאם לפרמטרים מסוימים. תחזית תזרים מזומנים לשלבים הראשונים ...

Read More »