Home » Tag Archives: ניהול מבנים

Tag Archives: ניהול מבנים

ניהול מבנים עבור בעלי דירות

בעלי דירות בבנייני מגורים נדרשים לבצע שורה ארוכה של משימות יומיות, שבועיות וחודשיות. מטרת המשימות היא בין היתר לדאוג לתחזוקה משותפת של חלקים שונים במבנה. בניגוד לדירה עצמה שעליה כל בעל נכס אחראי לבדו, האחריות על המבנה היא משותפת לכולם. המשמעות של אחריות משותפת היא שיש צורך לבצע פעולות שוטפות של אחזקה, ניקיון, הדברה, תיקונים וכן הלאה. מנגד, לבעלי הדירות ...

Read More »